top of page

KURSUS-PROGRAMMA

Zwaarlijvigheid
De mens is een natuurlijk wezen
Er is een onverbreekbare band tussen de mens en de natuur. De mens is onderworpen aan de natuurwetten en als hij deze niet respecteert, zal hij zelf de gevolgen ervan dragen.
Een verstoord levensritme, onvoldoende of een verstoorde slaap, emotionele aandoeningen, psychische spanningen kunnen evenzeer zwaarlijvigheid veroorzaken als teveel en vetrijk voedsel. Door een mens te zien als een eenheid en door rekening te houden met de natuurwetten kun je zwaarlijvigheid in een ruimer perspectief 
plaatsen en zal het gemakkelijker zijn om dit probleem op te lossen.

Eiwitten/Aminozuren

Ons lichaam heeft het vermogen om zelf uit aminozuren eiwitten samen te stellen. Zelfs kan het verschillende aminozuren zelf maken, maar met een aantal zuren lukt dat niet. Dit tiental aminozuren moet door ons voedsel aangevoerd worden. Zij worden de essentiele aminozuren genoemd.

De kleinste hoeveelheid van de benodigde aminozuren bepaalt hoeveel er kan worden samengesteld van het eiwit. Ter vergelijking het volgende: voor het maken van de Nederlandse vlag heeft men banen nodig van rode, witte en blauwe kleur. Heeft men nu duizend rode en duizend witte banen en vijf blauwe, dan kan men slechts 5 vlaggen maken. Nu zijn er eiwitten met bijvoorbeeld veel rode en witte banen en eiwitten met veel blauwe. Kombineert men nu aan één maaltijd deze eiwitten, dan kan het lichaam dus voldoende Nederlandse vlaggen, oftewel de gewenste eiwitten samenstellen uit die rode, witte en blauwe banen.

Op dit principe berusten de vele combinaties van voedingsmiddelen; bijvoorbeeld

aardappelen met vlees, gierst met linzen, rijst met soja, tarwe met bruine bonen, bonen- of erwtensoep met roggebrood.

Er zijn tien essentiele, die niet door het lichaam zelf geproduceerd kunnen worden. Van deze tien echter, zijn er twee slechts in een bepaalde levensfase van wezenlijk belang: isoleucine en leucine.

Een eiwit waarvan bekend is dat het de essentiele aminozuren in een voor ons goede verhouding bevat, is het eiwit in het kippe-ei. Niet het wit van het ei bevat het meeste eiwit, maar de dooier. Eieren bevatten echter ook nog cholesterol en zwavelverbindingen. Daarom wordt aangeraden niet meer dan twee of drie eieren per week te eten.

 

Meer over dit alles kunt u ook te weten komen door een cursus HELP YOURSELF te volgen. Geef u op via de website, of door te bellen met tel.nr. 06-51002585 of door te mailen naar mireille.hellenbrand@gmail.com

Mladic, Karadzic, Hitler.

Waar de ene persoon een massamoordenaar ziet, ziet de andere een held.

In Podgorica, hoofdstad van Montenegro wordt Karadzic als een held vereerd.

In het dorpje Amstetten, werd pas onlangs Adolf Hitler geschrapt  als ereburger, en dat tegen de zin van twee raadsleden van de ooit liberale, maar tegenwoordig rechtsradicale FPO.

Cementfabriek ENCI heeft geen vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet. Dit terwijl de bedrijfsaktiviteiten in theorie schadelijk zijn voor de natuur van de Sint-Pietersberg. Al eerder ging ENCI  tewerk zonder zich aan wet en vergunningen te houden. Zoals:- niet houden aan de afspraak bij de Raad van State de grondwater-vergunning een einddatum te geven; - diermeel verbranden terwijl de vergunningstermijn voor beroep nog niet verlopen was; -"Enci-bos" afgraven voordat de vergunning inging; -van de milieuvergunning volhouden dat die voor onbeperkte tijd is, terwijl die gold voor 10 jaren !

En nu dus: geen vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet.

 De landsadvocaat van de Provincie hield samen met Enci op 17 januari 2011 nog vol dat Enci zich altijd aan wet en vergunningen houdt. Niet dus !

Op basis van rapporten van Alterra en Arcadis concludeert de Raad van State dat de uitstoot  van zwavel en met name stikstof negatieve gevolgen kan hebben op de natuur. De emissies bij Enci zouden bovendien sinds 2006 beduidend hoger zijn dan daarvoor.

De Raad van State geeft de Provincie zes maanden de tijd om de zaak opnieuw te bekijken. Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg waren tot nu toe de mening toegedaan dat de cementfabriek "geen, dan wel een verwaarloosbaar negatief effect" heeft op het natuurgebied. Terwijl dit gebied landelijk beschermd is en nota bene de Europese Natura 2000-status heeft. In zo'n Natura-2000 gebied kunnen de aktiviteiten van de cementfabriek "de kwaliteit van de natuurlijke habitats van soorten verslechteren of een significant verstorend effect hebben". Aldus de Raad van State .

Intussen is er weer een kwestie aan de hand. RIOOLSLIB dat zware metalen bevat en sinds enkele jaren niet meer opgeslagen mag worden en ook niet als mest in de landbouw mag worden gebruikt, kan verbrand worden als brandstof in de cementindustrie. Er was voor het scheepstransport  en de opslag van het natte slib echter geen vergunning aangevraagd 

door Enci. De enci-Stop-mensen hebben dit aangekaart en de provincie is handhavend opgetreden. 

Op naar het volgende incident !

WIE KAN HET NOG RIJMEN: NATUUR ►SLIB-OPSLAG ◄SLIBVERBRANDING►BEDRIJFSAKTIVITEITEN◄

NATUURBESCHERMINGSWET◄

Hoe lang nog ?

Het salarisplan voor NUON-topman Huib Morelisse kan waarschijnlijk niet geblokkeerd worden door  aandeelhouders uit de provincie (23 %) en de stemmers die ze meekrijgen. In april 2011 werd bekend dat de Nuon-topman geen bonus meer krijgt. Het bedrijf is in handen (voor 49 %) van het Zweedse Vattenfall, en mag geen bonussen uitkeren van de Zweedse wet. In plaats daarvan wordt zijn salaris met 70% verhoogd. Het voorgestelde jaarsalaris is 750.000 euro. De voorganger van Huib Morelisse kon zijn vaste salaris van 440.000 euro nog met bonusregelingen verhogen tot 748.000 euro.

Crimineel ! 

bottom of page