top of page

DESASTREUS NATUURBELEID

Laten we voorkomen dat in vier jaar regeertijd wordt afgebroken wat in honderd jaar liefde voor de natuur is opgebouwd. Eerst wordt de stekker uit essentiële verbindingsstrukturen (van de EHS) getrokken.Nu wil staatssecretaris Bleker 17 duizend hectare "snippertjes" natuur overdoen aan de boeren. Wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd.

Hiermee worden onomkeerbare processen in gang gezet: wat eenmaal in particuliere handen is overgegaan, komt vrijwel nooit meer terug in de gemeenschap. Bovendien wordt het samenhangende "grand design" weer verder gefrustreerd en levert hij de natuurontwikkeling uit aan de grillen van een beperkt aantal vermogende particulieren.

Werk aan de winkel voor de natuurclubs van Nederland. Ze zouden gezamenlijk (via crowd funding) met hun achterbannen een democratisch gecontroleerd fonds moeten gaan vormen dat alle uitverkoopnatuur van Bleker opkoopt en veilig stelt voor toekomstige generaties. Een schone taak. Want ...alles van waarde is weerloos.

Comments


bottom of page