top of page

"De CHOLESTEROL-LEUGEN

Het onderwerp CHOLESTEROL wordt in mijn cursus van alle kanten belicht. De heersende opvattingen over cholesterolwaarden komen aan de orde net als de criticasters die het niet eens zijn met de uitspraken over cholesterol.

Hierbij speelt het boek van Prof.Dr.Walter Hartenbach, genaamd "De cholesterolleugen" de belangrijkste rol. 

Deze chirurg, die jarenlang verbonden was aan de universiteitskliniek München, vervolgens hoofd chirurgie van het ziekenhuis te Wiesbaden, kon in tientallen jaren onderzoek naar hart-en vaatziekten geen verband vinden tussen cholesterol en arteriosclerose ('aderverkalking') of het hartinfarct. Integendeel: het risico op hartinfarct en kanker (!) lijkt door cholesterolverlagende middelen toe te nemen, schrijft hij. "De farmaceutische industrie manipuleert de statistieken in haar voordeel. De negatieve effecten van de verlaging van de cholesterolspiegel worden verzwegen. Een hogere cholesterolwaarde= een geringer risico op kanker".Allemaal uitspraken in dit voor het grote publiek geschreven boek waar prof. Hartenbach de vloer aanveegt met de heersende opvattingen over cholesterolverlaging. 

De professor schreef een open brief aan ruim honderd universitaire instellingen, politici en media. De minister van Voeding, Landbouw en Bosbouw kreeg een pittige brief over een misleidende en onjuiste brochure die voor het ministerie tot dan het standaard-naslagwerk was. De volgende statements staan op de omslag: "Cholesterol is van levensbelang", "Er bestaat geen slecht cholesterol", "De verlaging van het cholesterolgehalte is vaak onnodig en schadelijk".

De aanslibsels in de bloedvaten zouden volgens Dr.Hartenbach slechts voor hoogstens 1% uit cholesterol bestaan; en voor 99 % uit cellen en bindweefsels. En hij kan het toch weten als vaat- en hartchirurg." Het verlagen van het cholesterol heeft automatisch een verslapping van de spierwerking, en een algemene uitputting tot gevolg. Betrokkenen voelen zich moe en apatisch en zijn niet meer in staat aan de normale verplichtingen van het dagelijks leven te voldoen".

Aldus Prof. Dr.Hartenbach in zijn boek "De cholesterol-leugen"

ISBN-nr. 978 90 202 4394 9

Wie het boek gelezen heeft, krijgt beslist 'n hekel aan z'n cholesterol-pillen. 

Comentarios


bottom of page