top of page

DAT VERWACHT JE TOCH NIET !!

Lucht, water en bodem in Nederland zijn de vieste van heel Europa. Dit blijkt uit een analyse door "Natuur & Milieu" in 27 Europese landen. Grootste boosdoeners zijn de intensieve veeteelt, het autoverkeer en de kolencentrales. De uitstoot van stikstofdioxine is bijv. bijna 3x zo hoog als het Europese gemiddelde. Wat betreft fijnstof scoort Nederland 25 procent hoger. Dit fijnstof, wat vooral door intensief autoverkeer in de lucht komt, brengt ernstige gezondheidsrisico's met zich mee. Fijnstof kan luchtwegaandoeningen veroorzaken, maar ook astma en longkanker.

Voor de toekomst kunnen we niet bepaald gerust zijn. Ons kabinet wekt telkens de suggestie dat het minstens evenveel aan het milieu doet als andere landen, maar de praktijk is anders. 

Zo wil het kabinet het budget voor natuurbeheer terugbrengen van 800 naar 200 miljoen euro per jaar. Er wordt nauwelijks gewerkt aan het ontmoedigen van het gebruik van kolencentrales en het autoverkeer. Ook de intensieve land- en tuinbouw moeten worden aangepakt !

....Eerbied voor de aarde...

Opperhoofd Seattle van de Duwanisch-indianen in het jaar 1855, ten overstaan van Amerikaanse autoriteiten die aan de indianen een voorstel tot landaankoop hebben gedaan:

"Voor de blanke man is de aarde niet zijn broeder, maar zijn vijand. En als hij die vijand veroverd heeft, trekt hij verder zonder er zich iets van aan te trekken.Hij behandelt zijn moeder, de aarde en zijn broeder, de lucht, als koopwaar, die hij kan uitbuiten en weer verkopen als goedkope bonte kralen. De honger van de blanke man zal de aarde kaalvreten en slechts een woestijn achterlaten.....

Het ziet ernaar uit dat we voor "de blanke man" binnenkort "de Nederlandse regering" kunnen invullen; tenzij het kabinet structurele maatregelen gaat nemen ! 

Je verwacht het niet: Nederland het vieste land van Europa...........

De onderzoeksresultaten liegen echter niet.


Comments


bottom of page