HELP YOURSELF - GEZOND GEWICHT EN FIT
RSS Volgen Fan worden

Recente posts

ZUUR-BASE EVENWICHT
STRALING
Oorzaken van overgewicht.
Eten, drinken en democratie
Kankerbestrijding d.m.v. voedingsmiddelen

Archief

oktober 2019
maart 2019
februari 2018
maart 2017
april 2016
februari 2015
november 2014
juni 2014
mei 2014
april 2014
februari 2014
oktober 2013
mei 2013
maart 2013
februari 2013
december 2012
juli 2012
mei 2012
april 2012
maart 2012
februari 2012
januari 2012
december 2011
november 2011
oktober 2011
september 2011
augustus 2011
juni 2011
mei 2011

Mogelijk gemaakt door

Mijn Blog

mei 2011

HOE LANG NOG ?

Cementfabriek ENCI heeft geen vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet. Dit terwijl de bedrijfsaktiviteiten in theorie schadelijk zijn voor de natuur van de Sint-Pietersberg. Al eerder ging ENCI  tewerk zonder zich aan wet en vergunningen te houden. Zoals:- niet houden aan de afspraak bij de Raad van State de grondwater-vergunning een einddatum te geven; - diermeel verbranden terwijl de vergunningstermijn voor beroep nog niet verlopen was; -"Enci-bos" afgraven voordat de vergunning inging; -van de milieuvergunning volhouden dat die voor onbeperkte tijd is, terwijl die gold voor 10 jaren !
En nu dus: geen vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet.
 De landsadvocaat van de Provincie hield samen met Enci op 17 januari 2011 nog vol dat Enci zich altijd aan wet en vergunningen houdt. Niet dus !
Op basis van rapporten van Alterra en Arcadis concludeert de Raad van State dat de uitstoot  van zwavel en met name stikstof negatieve gevolgen kan hebben op de natuur. De emissies bij Enci zouden bovendien sinds 2006 beduidend hoger zijn dan daarvoor.
De Raad van State geeft de Provincie zes maanden de tijd om de zaak opnieuw te bekijken. Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg waren tot nu toe de mening toegedaan dat de cementfabriek "geen, dan wel een verwaarloosbaar negatief effect" heeft op het natuurgebied. Terwijl dit gebied landelijk beschermd is en nota bene de Europese Natura 2000-status heeft. In zo'n Natura-2000 gebied kunnen de aktiviteiten van de cementfabriek "de kwaliteit van de natuurlijke habitats van soorten verslechteren of een significant verstorend effect hebben". Aldus de Raad van State .
Intussen is er weer een kwestie aan de hand. RIOOLSLIB dat zware metalen bevat en sinds enkele jaren niet meer opgeslagen mag worden en ook niet als mest in de landbouw mag worden gebruikt, kan verbrand worden als brandstof in de cementindustrie. Er was voor het scheepstransport  en de opslag van het natte slib echter geen vergunning aangevraagd 
door Enci. De enci-Stop-mensen hebben dit aangekaart en de provincie is handhavend opgetreden. 
Op naar het volgende incident !
WIE KAN HET NOG RIJMEN: NATUUR ►SLIB-OPSLAG ◄SLIBVERBRANDING►BEDRIJFSAKTIVITEITEN◄
NATUURBESCHERMINGSWET◄
Hoe lang nog ?

BOERKA'S EN NAALDHAKKEN

In een column van Sylvia Witteman een aardige vergelijking: 
Boerka's en schoenen met naaldhakken worden allebei gedragen door vrouwen, omdat mannen dat graag willen !

JAARSALARIS


Het salarisplan voor NUON-topman Huib Morelisse kan waarschijnlijk niet geblokkeerd worden door  aandeelhouders uit de provincie (23 %) en de stemmers die ze meekrijgen. In april 2011 werd bekend dat de Nuon-topman geen bonus meer krijgt. Het bedrijf is in handen (voor 49 %) van het Zweedse Vattenfall, en mag geen bonussen uitkeren van de Zweedse wet. In plaats daarvan wordt zijn salaris met 70% verhoogd. Het voorgestelde jaarsalaris is 750.000 euro. De voorganger van Huib Morelisse kon zijn vaste salaris van 440.000 euro nog met bonusregelingen verhogen tot 748.000 euro.
Crimineel ! 

Zeg straks niet: "Wir haben es nicht gewuszt"

 
Op 19 april jl. stond een verbijsterende foto van varkens in een zogenaamde MEGASTAL. Deze intelligente en sociale dieren staan als sardientjes gerangschikt en kunnen hun kont niet keren.Kennelijk mag je in Nederland boerderij-dieren op een dergelijke wijze huisvesten.De MEGASTAL die door de helft van de bevolking wordt afgewezen, is bijna zo groot als een voetbalveld. Hier staan - en vooral liggen- drachtige zeugen. we zien hier 630 varkens, opgedeeld in compartimenten van 70 dieren.Elk drachtig dier heeft een eigen box; maar kan daar ook uit om in de kleine gemeenschappelijke ruimte rond te lopen. .
Het burgerinitiatief  "Megastallen Nee" was zo succesvol dat Brabant in maart 2010 besloot geen nieuwe megastallen meer toe te staan. Ook in andere provincies bestaat hevig verzet. In februari 2011 riep de Tweede Kamer in een motie op tot een bouwstop voor heel Nederland. Staatssecretaris Bleker (Landbouw) wil eerst "een maatschappelijke discussie" over megastallen voeren voordat harde besluiten worden genomen. Als het aan de Limburgse Land-en Tuinbouwbond ligt worden megastallen niet verboden. Bedrijven zouden dan maar uitwijken naar het buitenland waar minder regels gelden, stelt de LLTB-voorzitter. Natuurlijk gedrag van dieren, hun ruimte, hun gezondheid. Hoe kun je in dit soort stallen
 een goede plek voor dieren zien ?  Dit kan alleen maar beroepsverdwazing zijn ! Wir haben es gewuszt !
 
 

Graaicultuur

GRAAICULTUUR
Regisseur en schrijver Charles Ferguson, heeft net als "An unconvenient Truth" (over het milieu) en van "Super Size me" (over het gevaar van fastfood) ook een veelbelovende documentaire gemaakt.
Met zijn film "Inside job" wil hij zijn publiek niet alleen informeren, maar vooral ook tot actie aanzetten.Gevochten moet er worden, tegen de stand van zaken in de financiële wereld. Want veel is er de afgelopen jaren niet veranderd: dezelfde mensen die de economie in een enorme crisis stortten, hebben nog steeds de macht. Geen enkele financiële topman is ooit voor zijn wanbeleid veroordeeld of zelfs maar aangeklaagd. Zonder omhaal wijst Ferguson de schuldigen aan.
Een doorn in het oog van Ferguson is natuurlijk ook de ongelooflijke zelfverrijking die plaatsvindt in de banksector.
De kans is klein dat er nog een bankier of politicus de bak indraait vanwege zijn aandeel in de kredietcrisis. En toch zal "Inside job"iets veranderen. Met een pitbull als Ferguson aan hun kuiten kunnen bankiers zich niet langer verschuilen achter de smoes dat hun werk te ingewikkeld is om te begrijpen. De graaicultuur, de fraude, het machtsmisbruik, het gesjoemel, de belangenverstrengeling; "Inside job" legt het allemaal genadeloos bloot.
Regisseur Charles Ferguson ontving begin 2011 bij de Oscaruitreiking de Academy Award voor de beste lange documentaire. Hierbij sprak hij de volgende woorden: "Drie jaar nadat financiële fraude (in Amerika)een verschrikkelijke crisis veroorzaakte, is nog geen enkele financieel manager in de gevangenis beland. En dat is fout".
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint